De maatschappij veranderd voortdurend. En dit lijkt steeds sneller te gaan.
Wat is normaal? Wie bepaald wat normaal is? Wie verzint normen en waarden? Hoe gaan we met elkaar om?

Deze onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt in onderstaande items.

Ik ben normaal
Een uitdagend lespakket voor jongeren van 10-16 jaar oud.
Met filmpjes, spellen en vragen.
In dit lespakket zitten onderdelen geschikt voor klassikaal gebruik en voor gebruik in kleine groepen. Soms dient het aanbeveling om jongens en meisjes te scheiden. Dit staat duidelijk omschreven in de handleiding.

Het doel is jongeren te laten nadenken waarom datgene wat zij vinden normaal is. Wie bepaald wat normaal is?
Tijdens deze lessen kan men ontdekken dat datgene wat normaal wordt gevonden misschien helemaal niet zo normaal is. Te denken valt aan een minder pedagogische opvoeding, misbruik, mishandeling, enz.

Maar ook het omgaan met elkaar als vrienden, of als verliefd stel komt aan de orde. Hoe ver ga je in een liefdesrelatie? Wat is normaal? Wat is liefde? In welke volgorde gebeuren dingen?

Klik hier voor een uitgebreide introductie!

Loverboys
Dit pakket is ontwikkeld samen met stichting Bright Fame. Speciaal voor jongens en meisjes van 10-16 jaar oud.
Het pakket bevat filmpjes, vragen en spellen.
Sommige filmpjes zijn minder geschikt voor het basisonderwijs, dit staat in de handleiding.
Ook wordt er gewerkt met poppen, deze filmpjes zijn geschikt voor alle leeftijdscatagorien.

Klik hier voor een uitgebreide introductie!